این لیزر به عنوان یکی از بهترین و موثرترین روش های حاضر برای رهایی از شر موهای زائد بدن در سطح جهان می باشد. در این روش، انرژی مناسب و با طول موج ۷۵۵ نانومتر به ناحیه انتخاب شده از بدن بیمار تابانده می شود.