لغت Cauterization به معنای سوزاندن زخم به وسیله داغی آتش یا داغی آهن می باشد که در پزشکی به عمل سوزاندن عروق و یا قسمتی از بافت که دچار خونریزی شده برای کنترل و جلوگیری از خونریزی گفته می شود. دستگاهی که این عمل را انجام می دهد دستگاه الکتروکوتر نام دارند. که در ادامه به اصول کار، موارد استفاده و نحوه استفاده خواهیم پرداخت.